Převoz a likvidace materiálu

 

Místo : Praha, Středočeský kraj

Práce – Nákup a doprava rostlinného materiálu, substrátů, kamenů či mulčovací borky. Likvidace výkopové zeminy a bioodpadu.