Vizualizace velké zahrady

 

Místo : Praha – Cholupice

Práce – Vizualizace rovinaté zahrady, která je zakončená prudkým svahem.