Vizualizace střední zahrady

 

Místo : Praha – Dolní Jirčany

Práce – Vizualizace rovinaté zahrady.  Hlavní záhon o délce 45m.